Odprawa celna

Logistyka transportu międzynarodowego i odprawy celne

Odprawa celna towarów to usługa, która jest istotna dla wszystkich osób, zajmujących się zagraniczną działalnością gospodarczą. Obejmuje komplet działań związanych z przemieszczeniem ładunków z terytorium jednego państwa na terytorium innego kraju z zachowaniem wszystkich przepisów i aktów prawnych. Odprawy celnej ładunku dokonuje ich lub pełnomocnik, działający w jego imieniu i na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Spółka Acland oferuje usługi odprawy celnej ładunków. Usługi te obejmują:
  •  Rejestrację i deklaracje ładunków. Przygotujemy pełną dokumentację potrzebną do złożenia deklaracji;
  •  Formalności związane z importem;
  •  Formalności związane z eksportem;
  •  Formalności związane z tranzytem;
  •  Odprawa celna innych systemów;
  •  Dostarczenie dokumentacji do organu celnego;
  •  Rozliczenie opłat celnych i manipulacyjnych;

Cechy szczególne

Procedura odprawy celnej jest złożona i wymaga od wykonawcy specjalistycznej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Wymaga ona uwzględnienia aktualnych zmian w prawie celnym, które mogą okazać się nieistotne, jednakże ich nieznajomość może wywołać przykre konsekwencje w postaci dużej grzywny, opóźnienia ładunku bądź jego zajęcia. Poznanie wszystkich niuansów aktów ustawodawczych bez wcześniejszego przygotowania jest niemożliwe. Problemy pojawiają się już na etapie przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji w uprawnionych organach. Dlatego też, aby uniknąć komplikacji, zapraszamy do kontaktu z AcLand.