TRANSPORT KOLEJOWY

Międzynarodowy transport kolejowy towarów realizowany jest taborem różnego typu. Na chwilę obecną jest on opłacalnym i niezawodnym środkiem transportu oraz jest szczególnie przydatny w przypadku transportu ładunków ponadgabarytowych i dużych partii towaru. Transport kolejowy towarów w kontenerach jest szczególnie powszechny pomiędzy krajami europejskimi a Chinami.

Transport kolejowy towarów do Polski – zrównoważony środek transportu

Transport kolejowy jest sam w sobie najbardziej zrównoważonym środkiem transportu – choćby dlatego, że umożliwia bezemisyjny transport towarowy. Jest to obecnie bardzo ważny czynnik, na który kładą nacisk kolejne państwa i przedsiębiorstwa.

Zaletą tego rodzaju transportu jest też na pewno brak negatywnego wpływu na coraz bardziej zakorkowane drogi. Jest to szczególnie ważne w regionach, które są ważnymi punktami tranzytowymi dla transportu. Transport kolejowy zmniejsza oczywiście nie tylko korki, ale również hałas i emisję zanieczyszczeń w miastach – tory znajdują się zazwyczaj na skraju dużych aglomeracji.

Eksport kolejowy pozwala na transport towarów luzem

W przypadku ładunków, które są niemożliwe do zapakowania w kartony czy skrzynie firmy często decydują się na fracht morski lub lotniczy. Alternatywą dla tych form transportu jest jednak fracht kolejowy. Niezależnie od tego, czy chodzi o salowe części, drewno czy inne ciężkie ładunki, kolej jest sprawdzoną metodą transportu ciężkich przesyłek na duże odległości. Pozwala on też na wiele form przewozu towarów:

w kontenerach

luzem – np. węgiel, zboże

w skrzyniach i na paletach

Ponadto pociągi są lepiej wyposażone niż np. ciężarówki do przewozu dużych ilości towarów. Ładunek kolejowy może być transportowany w pociągu blokowym, gdzie jest rozłożony na kilka wagonów.
Co więcej, transport kolejowy jest zwykle szybszy niż ten statkiem, tańszy niż lotniczy i bardziej przyjazny dla środowiska niż obydwie te formy importu czy eksportu. Kolej jest również na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo towarów. Właśnie dlatego niektóre niebezpieczne towary mogą być transportowane tylko koleją. Ponieważ przeszkody, takie jak korki i wypadki drogowe nie dotyczą pociągów, ten rodzaj transportu jest najmniej podatny na wszelkiego rodzaju zakłócenia na trasie. Tym samym fracht kolejowy jest też często najbardziej terminową formą transportu.